Jak nazwać stowarzyszenie

Jak nazwiesz swoje stowarzyszenie, aby osiągnęło sukces? Jako ludzie, zrzeszamy się od zawsze. Mamy wspólne cele, które chcemy razem realizować. Organizujemy się, żeby pomóc innym, wspólnie czytać albo, żeby zebrać pasjonatów brydża. Niniejszy artykuł wyjaśnia, jak odpowiednia nazwa może przyczynić się do sukcesu na tym polu.

Stowarzyszenia w Polsce

Według danych z Rejestru Gospodarki Narodowej, w Polsce jest zarejestrowanych łącznie około 143 tysiące organizacji. W tym, oprócz fundacji (26 tysięcy), 117 tysięcy to stowarzyszenia. W tej liczbie zawiera się 17 tysięcy ochotniczych straży pożarnych. Portal ngo.pl opublikował raport opisujący kondycję organizacji pozarządowych w 2018. Szacuje on, że wśród 143 tysięcy organizacji około 60% to organizacje aktywne.

Przybywa organizacji ze stażem powyżej 15 lat. Pozwala to twierdzić, że rynek organizacji pozarządowych dojrzewa. Organizacje te w Polsce najczęściej zajmują się sportem, turystyka, rekreacja i hobby (35%), następnie na wykresie figuruje kategoria inne (17%), a tuż za nią kultura i sztuka (14%) oraz edukacja i wychowanie (13%). Działalność ukierunkowana jest głównie na rzecz dzieci lub młodzieży (73%) oraz na lokalną społeczność (62%). 

Raport wskazuje również na problemy z jakimi borykają się organizacje w Polsce. Są to m.in  trudności w zdobywaniu funduszy lub sprzętu oraz problem braku osób gotowych do bezinteresownego zaangażowania. Nie omówiono przyczyn tych problemów. Odpowiednia nazwa na pewno pomoże przykuć uwagę inwestorów, darczyńców czy wolontariuszy. W połączeniu z ciężką pracą nad dobrze przemyślanym pomysłem zbliżysz się do sukcesu Twojego stowarzyszenia.

 

Kto i dlaczego się zrzesza?

Jak widać, stowarzyszenia, czy kluby, skupiają wokół siebie ludzi z pewnych powodów. Mogłeś spotkać się ze stowarzyszeniami poświęconymi aktywności sportowej,literaturze czy muzyce. Ludzie spotykają się również, aby rozmawiać o sztuce. Istnieją stowarzyszenia o charakterze religijnym czy politycznym. Grupy zawodowe tworzą stowarzyszenia aby mówić jednym, silniejszym głosem. Bardzo popularnym pomysłem jest także zrzeszanie się w celu pomocy innym. 

Własnie to, czym Ty i inni członkowie pasjonujecie się, wskaże na tok myślowy przy tworzeniu nazwy. Nakreślenie waszej misji i tego, jakiego rodzaju działania będziecie podejmować, jest niezbędne do przygotowania dobrej nazwy. Określenie charakteru organizacji pozwoli na stworzenie jej wizytówki – nazwy stowarzyszenia.

 

 

Ograniczenia prawne

Jeżeli chodzi o wybór nazwy stowarzyszenia, masz pole do popisu. Prawo nie nakłada zbytnich restrykcji na to jak je nazwiesz. Zgodnie z ustawą “Prawo o stowarzyszeniach” z 1989 roku, nazwa,  jest wymaganym elementem. Ma ona za zadanie łatwą identyfikację Twojej organizacji, tak aby nie myliła się ona z innymi. Jeżeli więc istnieje stowarzyszenie o podobnej nazwie, musisz szukać dalej. 

Twoja nazwa nie może kolidować lub powielać nazwy organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego, obcego państwa lub organizacji międzynarodowej. Słowa takie jak “instytut” lub “kancelaria” są jednak dozwolone gdy nie wprowadzają w błąd przy identyfikacji organizacji. W przypadku gdy nazwa przywołuje imię i/lub nazwisko pewnej osoby, potrzebujesz jej zgody. Gdy osoba ta nie żyje, skontaktuj się z jej dziećmi lub małżonkiem.

Jeżeli chodzi o długość, nie musisz się martwić. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów w KRS daje Ci możliwość określenia Twojej organizacji w 2000 znaków. Nazwa, na którą się zdecydujesz musi znaleźć się w regulaminie Twojego stowarzyszenia. 

 

Stowarzyszenie, zrzeszenie, a może klub?

Wiele stowarzyszeń decyduje się na schemat nazwy jak w następującym przykładzie: „Polskie Stowarzyszenie Diabetyków”. Nazwa zawiera określenie geograficzne lub narodowe organizacji, lub też określa narodowość zrzeszających się, jak w „Stowarzyszenie Polskich Kombatantów”. Wśród innych rozwiązań, mogłeś zauważyć stowarzyszenia „na rzecz”, takie jak „Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną”. 

Stowarzyszenia często organizowane są wokół pewnej postaci. Noszą wtedy jej imię. Podobnie jest, gdy postać ta kojarzona jest z daną dziedziną. “Stowarzyszenie im. Ludwiga Van Beethovena” promuje muzykę klasyczną, odwołując się do bogatej kariery Ludwiga Van Beethovena. 

Schemat nazwy, w którym opisuje się charakter działalności zrzeszenia jest powszechnym zjawiskiem. Jest to nazwa rzeczowa. Słowo „stowarzyszenie” może być zastąpione „towarzystwem” jak w „Polskie Towarzystwo Statystyczne”. Inne rozwiązania to „związek” jak w „Polski Związek Działkowców”. Spotkasz również “kluby” lub “kluby miłośników” jak “Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie”. 

Nie zabraknie “lig”, np. “Liga Obrony Kraju”. Użycie synonimu “zrzeszenie”, jak w “Niezależne Zrzeszenie Studentów” to jeszcze inna wariacja tego schematu namingowego. Ciekawy pomysłem jest zawarcie w nazwie stowarzyszenia słowa “bractwo”. Wkazuje to na zacieśniającą się więź wśród członków grupy. Przykładem może być “Bractwo Piwne”.

Powyżej wymienione rozwiązania znajdują odzwierciedlenie również w świecie anglojęzycznym. Trend w nazewnictwie, który możesz łatwo zaobserwować to nazwy zawierające „Association” lub “Society”. Przykłady to “American Heart Association” lub “American Cancer Society”. 

 

Stowarzyszenie, czyli tutaj możesz się wypowiedzieć

Stowarzyszenie to również platforma, gdzie będąc zainteresowany daną kwestią wymienisz poglądy. Na taki obraz organizacji wskazują nazwy takie jak “forum” czy “rada”. Tutaj omawiane są problemy oraz zapadają decyzję. Przykładami może być “Forum Młodych Dyplomatów” czy też “Polska Rada Centrów Handlowych”. 

Innym pomysłem jest nawiązanie do środowiska, które nadaje większej wagi dyskusji, w której uczestniczysz. Wtedy Twoje stowarzyszenie nosi nazwę “kongresu”, jak np “Światowy Kongres Kresowian”. 

 

 

A może akronim?

Zakładając stowarzyszenie wiesz co to KRS. Wiesz, że musisz zmagać się z ZUSem. A jeżeli to czytasz, to na pewno myślisz o nazwaniu swojej organizacji NGO. Chcesz wiedzieć jak to wygląda w RP. Skrótowce, czyli akronimy, to chleb powszedni. Gdy nazwa jest względnie długim i ciężkostrawnym zestawieniem paru słów, to właśnie one przychodzą z pomocą. 

Nie inaczej jest w świecie nazw stowarzyszeń. Oznaczenia te, jak pamiętasz, często zawierają trzy, do nawet sześciu słów. Wcześniej wspomniana nazwa “Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie” liczy pięć słów. Pierwsze litery nazwy Twojego stowarzyszenia stworzą skrót, który łatwiej zapamiętać i komunikować.

Przykładem może być “Forum Młodych Dyplomatów”. Łatwo zastąpić tą nazwę jej pierwszymi literami. W efekcie uzyskujemy skrót FMD. Za inny przykład może posłużyć Izba Polskich Przedsiębiorców. Określa one swoje wydarzenie jako Gala IPP. Organizacja robi użytek z akronimu, w efekcie komunikując nazwę tego eventu dużo efektowniej.

 

 

Bądź otwarty na pomysły

Aby się wyróżnić warto pomyśleć o nazwie innej niż rzeczowa. Nazwa rzeczowa to przykłady nazw zawartych w akapitach powyżej. Opisują one działalność stowarzyszenia. Najczęściej zawierają słowa “stowarzyszenie” lub “zrzeszenie” lub inną ze wspomnianych opcji. “Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza” to przykład, który pokazuje, że odpowiednio wybrana nazwa, potrafi znakomicie oddać charakter organizacji.

Innym przykładem może być “Stowarzyszenie - Ruch Osób Niepełnosprawnych "Feniks"”. Słowo “Feniks” wskazuje na misję stowarzyszenia. Osoby zaangażowane w to zrzeszenie chcą pomóc w rewalidacji (powrocie do możliwie pełnej sprawności) osób niepełnosprawnych. “Stowarzyszenie na rzecz Tradycji i Kultury „Niklot”” na nazwę wybrało odwołanie do postaci Niklota. Dwunastowieczny książe, walczący o wolność swojego ludu jest trafnym wizerunkiem, który symbolizuje misję stowarzyszenia. 

Gdy zdecydujesz się na nazwę, która jest nazwą abstrakcyjna, zwiększa to Twoje szanse na sukces. Warto również rozważać nazwy, które wprost nie mówią o działalności Twojego stowarzyszenia, lecz sugerują to, na przykład, jednym z członów nazwy. 

Daj się ponieść fantazji. Wtedy Twoja nazwa składać się będzie ze słów, które nie funkcjonują w języku polskim. Słowa użyte będą stworzone na potrzeby działalności Twojego stowarzyszenia. Miej otwartą głowę i czerp inspirację z innych języków i kultur.

Pamiętaj, że unikalne nazewnictwo to istotny element sukcesu Twojego stowarzyszenia na rynku. Jednak oprócz przyciągnięcia ludzi, unikatowa nazwa zapewni Ci ochronę prawną. Żaden nieuczciwy konkurent nie będzie mógł użyć Twojej nazwy.

Odpowiednia nazwa przyczyni się do sukcesu Twojej organizacji. Warto spędzić czas na stworzenie dobrej nazwy. Pamiętaj, żeby nazwa nie powielała nazw innych organizacji. Słowo wiodące w nazwie może nakreślić charakterystykę Twojego stowarzyszenia i jego działalności, jak np. “bractwo” czy “kongres”. Znakomitym ułatwieniem jest skrócenie nazwy. Posługiwanie się akronimem jest łatwiejsze, a ten prostszy do zapamiętania.

Warto również pomyśleć o nazwie bardziej oryginalnej, oddającej charakter organizacji. Bez względu na które rozwiązanie się zdecydujesz, pamiętaj, że odpowiednia nazwa powinna oddawać misję Twojego stowarzyszenia. Decydując się na nazwę jedyną w swoim rodzaju otwierasz drzwi do sukcesu swojego przedsięwzięcia. Wyobraźnia i otwartość na innowacje na pewno Ci pomoże.

 

Często zadawane pytania 

Jak stworzyć dobrą nazwę dla stowarzyszenia?

Dobra nazwa stowarzyszenia to taka, która robi wrażenie na odbiorcy. Przyciąga darczyńcę, staje się powodem dla którego wybierze właśnie Twoją działalność. Chwytliwa nazwa to pierwszy krok, w tworzeniu stowarzyszenia. Aby wybrać unikatową nazwę stowarzyszenia należy opierać się na rodzaju działalności, którą chcemy prowadzić, do kogo kierujemy nasz apel i na jakim terenie chcemy działać. Stwórz taką nazwę stowarzyszenia, która będzie się odróżniać od innych - a konkurencja jest duża. Bądź oryginalny i atrakcyjny. Tworząc znak możesz skorzystać z gotowych nazw, które przygotowaliśmy na naszym serwisie. Znajdziesz je klikając tutaj.

Czego unikać przy wyborze nazwy stowarzyszenia?

Aby pomysł na nazwę stowarzyszenia mógł zostać zrealizowany należy zbadać ją pod kątem dostępności znaku na rynku. Jeżeli wybrany przez Ciebie znak nie jest wolną nazwą należy szukać dalej, ponieważ używanie jej może przysporzyć Ci wiele problemów i sporów oraz być przeszkodą w rejestracji znaku. Jeżeli zdecydujesz się na użycie nazwy, która będzie przywoływała nazwisko wybranej osoby, pamiętaj musisz mieć jej zgodę. Unikaj określeń geograficznych, które są przeszkodą w rejestracji znaku w Urzędzie Patentowym. Więcej o przeszkodach rejestracji znaku dowiesz się czytając nasz artykuł.

Jak chronić nazwę stowarzyszenia? 

Podstawą do tworzenia nazwy jest zrealizowanie unikalnego, atrakcyjnego pomysłu, który umożliwi zarejestrowanie jej w odpowiednim urzędzie. Dobrze wykonana analiza nazwy przyczyni się do zastrzeżenia znaku stowarzyszenia i bezpiecznego funkcjonowania w przestrzeni publicznej. Jeżeli chcesz się dowiedzieć dlaczego ważne jest dokonanie badania znaku przed rejestracją kliknij tutaj.

 Podobne wpisy

Jak nazwać swoją firmę?-image

Jak nazwać swoją firmę?

Nazwy dla firm hydraulicznych oraz wodno-kanalizacyjnych-image

Nazwy dla firm hydraulicznych oraz wodno-kanalizacyjnych

Oznaczenia, których należy unikać przy tworzeniu nazwy dla firmy -image

Oznaczenia, których należy unikać przy tworzeniu nazwy dla firmy

Skuteczne nazwy dla twojego biznesu

Poniższa lista zawiera nazwy, które mogłyby być dla Ciebie odpowiednie.

Nazwy z wolną domeną internetową-image
Nazwy z wolną domeną internetową

Proponowane nazwy mają co najmniej jedną wolną domenę internetową.
Domeny są zarejestrowane i znajdują się
w naszych zasobach.

 

 

 

Jak wybrać najlepszą nazwę?-image
Jak wybrać najlepszą nazwę?

Dodaj swoje typy nazw do schowka
a następnie porównaj.
Poproś też znajomych aby pomogli
Ci w wyborze.

Jak sprawdzisz czy nazwa  jest unikalna?-image
Jak sprawdzisz czy nazwa jest unikalna?

Sprawdź czy wśród konkurencyjnych
marek nie ma nazwy podobnej.
My zbadamy czy w Twojej branży nazwa może być prawnie chroniona.

Zadbaj o bezpieczeństwo-image
Zadbaj o bezpieczeństwo


Nabywając nazwę stajesz się właścicielem zgodnie z prawem autorskim.
Wyłączność na jej stosowanie daje Ci rejestracja znaku towarowego.

Co daje zastrzeżenie nazwy?-image
Co daje zastrzeżenie nazwy?


Zastrzeżenie znaku towarowego daje Ci prawną wyłączność na jego używanie.
Wyłączność obejmuje określone branże
tzw. klasy oraz terytorium np. Polska, UE.

Chroń markę w Polsce lub Unii Europejskiej-image
Chroń markę w Polsce lub Unii Europejskiej

Chroń swoją markę tam, gdzie
prowadzisz główne interesy.
Opłaty urzędowe w UE są wyższe,
ale w zamian otrzymujesz ochronę
w 28 krajach na 10 lat.

TAXIMO

poznaj naszą realizację >

SIRONES .com .pl negocjuj
2 domeny
PREMERSON .com .eu .pl negocjuj
3 domeny
AVEREN .pl 2790 PLN
1 domena
PROMERON .pl 2340 PLN
1 domena
PROVERY .pl 2470 PLN
1 domena
PROVIRE .pl 2370 PLN
1 domena
SALVER .pl 2840 PLN
1 domena
SELVES .pl 2740 PLN
1 domena
pokaż więcej
Prosty sposób na nazwę Twojej firmy
Setki nazw z wolną domeną internetową, gotowe do rejestracji jako znak towarowy ®.
Wybierz nazwę, rozpocznij swój biznes.
f
facebook