Jak zastrzec nazwę firmy

Rejestracja nazwy firmy jako znaku towarowego ma kluczowe znaczenie w bezpiecznym budowaniu marki. Jeżeli czytasz ten artykuł, to zapewne należysz do grona przedsiębiorców, którzy dbają o swoją własność. W tym artykule dowiesz się, jakie nazwy firm mogą być chronione prawnie, co daje rejestracja w poszczególnych urzędach patentowych oraz jak wygląda procedura zastrzeżenia nazwy.

Jaką nazwę firmy można zastrzec

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, jaka powinna być nazwa dla firmy, aby można było ją zastrzec w wybranym urzędzie patentowym. Celne pytanie, ponieważ nie każdą nazwę można zastrzec. Aby nazwa firmy otrzymała ochronę prawną, musi być znakiem towarowym. Znak towarowy to każde oznaczenie, które możemy przedstawić w formie graficznej (nazwa w formie zapisu słownego lub logo w formie obrazka). Znak towarowy musi się wyróżniać, to znaczy być na tyle unikalny, by potencjalny klient nie miał problemu z identyfikacją danego produktu lub usługi z jej producentem. Są do dwie podstawowe cechy znaku towarowego.

Jak zastrzec nazwę firmy

Istnieją pewne oznaczenia, które nigdy nie zostaną zarejestrowane jako znaki towarowe, niezależnie, czy dwie podstawowe przesłanki, o których piszemy powyżej są spełnione. Urząd Patentowy RP nigdy nie zarejestruje na przykład nazw firm, które naruszałyby dobre obyczaje lub głosiłyby mowę nienawiści. Problemem może okazać się również zastrzeżenie oznaczeń ogólnoinformacyjnych (produkując dżemy, nie zarejestrujemy znaku towarowego „dżem”, ponieważ jako nazwa stosowana potocznie, przysługuje każdemu kto produkuje ten produkt).

Nazwa dla firmy, którą chcesz zastrzec, przede wszystkim musi różnić się od nazw konkurencyjnych firm oraz nadawać się do przedstawienia graficznego (napis).

Kto może zastrzec znak towarowy

Każdy, kto ma majątkowe prawa autorskie do konkretnego oznaczenia, może go zgłosić do rejestracji jako znaku towarowego. Prawa takie można zdobyć na kilka sposobów. Pierwszy – samodzielnie tworzysz utwór (w tym przypadku nazwę firmy) i automatycznie otrzymujesz komplet praw autorskich. Drugi – otrzymujesz nazwę od kogoś innego. Warto w takim przypadku zadbać o to, by darczyńca zapisał na Ciebie swoje prawa majątkowe do nazwy. Trzecia opcja – kupujesz gotową nazwę w serwisie Rmarket.pl, gdzie otrzymujesz gotową, bezpieczną i skuteczną marketingowo nazwę, dopasowaną do Twojej firmy.

Znak towarowy, każdy posiadacz może zastrzec osobiście. Wiąże się to jednak z koniecznością posiadania podstawowej wiedzy z zakresu prawa własności przemysłowej oraz ze znajomością procedur rejestracyjnych znaków towarowych.

Możesz skorzystać z usług rzecznika patentowego, jednak musisz liczyć się z kosztami, które ciągnie za sobą tego rodzaju pełnomocnictwo. Kiedy dochodzi do sporu o zarejestrowany znak towarowy, czasami nie ma wyjścia i konieczne jest skorzystanie z usług rzecznika, jednak przy rejestracji nie jest to obowiązkowe.

Trzecią opcją jest skorzystanie z usług profesjonalnej firmy zastrzezone.pl, która przygotuje całą potrzebną dokumentację i przeprowadzi właściciela znaku przez całą procedurę zgłoszenia i rejestracji znaku. Przedsiębiorca, za uczciwe pieniądze uzyska rzetelną pomoc w zastrzeżeniu znaku towarowego.

Nazwę firmy może zastrzec ta osoba, która ma prawo do jej używania i posiada do niej prawa autorskie majątkowe.

Jak zaklasyfikować towary i usługi

Podstawową cechą znaków towarowych jest to, że zarejestrowane oznaczenie obejmuje jedynie wybrane towary lub usługi. Podział na 34 klasy towarów i 11 klas usług zawiera Klasyfikacja Nicejska. Odpowiednie przyporządkowanie zgłoszonego znaku do produktów lub usług, to konieczność. Jeżeli wybierzesz za mało klas, konkurencja może posługiwać się Twoim znakiem towarowym do oznaczania swoich produktów i znacznie trudniej będzie Ci egzekwować swoje prawa. Jeżeli wybierzesz zbyt wiele klas, niepotrzebnie stracisz pieniądze.

Jak zastrzec nazwę firmy

Gdzie możesz zastrzec nazwę swojej firmy

Wybierając miejsce, w którym zarejestrujesz nazwę firmy powinieneś kierować się – jak w przypadku każdej decyzji biznesowej – dobrem swojej firmy. Podstawowa kwestia, którą powinieneś rozważyć to, na jakim obszarze docelowo ma działać marka, którą rejestrujesz. 

W przypadku rejestracji krajowego znaku towarowego, ochrona będzie ważna na terenie kraju, w którego urzędzie patentowym zgłaszasz do rejestracji nazwę firmy. 

Działasz w Polsce? Udaj się do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polski w Warszawie (UPRP). Zastrzeżona nazwa Twojej firmy będzie chroniona prawnie na terenie całego naszego kraju. 

Jeżeli planujesz prowadzić swoją działalność gospodarczą po za granicami RP, rozważ rejestrację w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, z siedzibą w Alicante (EUIPO). Dzięki tej opcji właściciele znaków towarowych otrzymują ochronę prawną ważną na terenie wszystkich krajach Unii.

Zarówno w przypadku zgłoszenia krajowego znaku towarowego, jak również unijnego znaku towarowego nie musisz wyjeżdżać do innego miasta lub kraju, by zarejestrować nazwę firmy. W obu przypadkach masz możliwość zgłoszenia nazwy do rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy online. Jest to znacznie wygodniejsza i o wiele szybsza forma rejestracji. 

W zależności od urzędu, w którym zgłosisz do rejestracji swoją nazwę firmy, różnie będą się kształtowały koszty rejestracji. Przeczytaj, jakie są koszty rejestracji krajowego znaku towarowego oraz ile kosztuje zastrzeżenie znaku towarowego Unii Europejskiej.

Najpopularniejsze organizacje, w których polscy przedsiębiorcy rejestrują znaki towarowe to Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polski (krajowy znak towarowy) oraz Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (unijny znak towarowy). 

Proces rejestracji znaku towarowego

Aby zarejestrować nazwę firmy jako krajowy znak towarowy w pierwszej kolejności należy przygotować dokumentacje zgłoszeniową dostępną na stronie Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polski. Po właściwym wypełnieniu zapakowany egzemplarz wysyłasz faksem lub pocztą na adres urzędu. Dokumentacje możesz złożyć również osobiście. Jeżeli posiadasz konto w elektronicznym systemie ePUAP, możesz zgłosić nazwę firmy online. Po zgłoszeniu urząd bada, czy znak jest zgodny z przepisami prawa. Ten etap może trwać około 2-4 miesięcy. Jeżeli wszystko jest w porządku, niezwłocznie publikuje nazwę firmy w Biuletynie Urzędu Patentowego. Urząd może jednocześnie wysłać wstępny, niewiążący raport odnośnie istnienia zarejestrowanych znaków podobnych lub identycznych z tym, który sam zgłaszasz. Od momentu publikacji zgłoszenia, następuje 3 miesięczny okres, podczas którego inne osoby mogą zgłosić swój sprzeciw. Jeżeli ktoś wniesie sprzeciw, urząd wszczyna postępowanie mające na celu rozwiązać sporną kwestię i proces może wtedy wydłużyć się nawet do 8 miesięcy. Jeżeli nikt takiego sprzeciwu nie wniesie, po upływie 3 miesięcy urząd rejestruje zgłoszoną nazwę firmy jako krajowy znak towarowy. Aby ochrona stała się ważna, konieczne jest uregulowanie wszystkich opłat w wyznaczonym terminie.

Jak zastrzec nazwę firmy

Na podobnej zasadzie następuje rejestracja unijnego znaku towarowego. W przypadku polskich przedsiębiorców mało kto jednak decyduje się na wycieczkę do Alicante w Hiszpanii. Zgłoszenia na szczęście nie trzeba dokonywać osobiście. W przypadku znaku towarowego Unii Europejskiej także można skorzystać z rozwiązania online. Rejestracja nazwy firmy przez Internet jest znacznie wygodniejsza i o wiele szybsza od zgłoszenia drogą tradycyjną. Po otrzymaniu zgłoszenia urząd ma 2 miesiące by zbadać poprawność merytoryczną oraz techniczną zgłoszenia. Sprawdza również, czy znak odpowiada przepisom prawnym. Na tej samej zasadzie co przy rejestracji krajowego znaku towarowego, również tutaj następuje 3 miesięczny okres sprzeciwowy. Jeżeli w tym czasie nie wpłynie żaden sprzeciw i nie będzie potrzeby wszczynania postępowania spornego, nazwa firmy zostanie zarejestrowana i otrzyma status zastrzeżonego znaku towarowego unii europejskiej. By zakończyć procedurę rejestracyjną, w wyznaczonym terminie należy uregulować płatności.

Standardowy proces rejestracji znaku towarowego w Polsce i w Unii Europejskiej trwa obecnie pół roku.

Istnieje wiele instytucji, które rejestrują znaki towarowe. Po za wybranymi, które opisaliśmy powyżej masz choćby możliwość zarejestrowania międzynarodowego znaku towarowego w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Wiązać się to będzie oczywiście ze znacznie większymi kosztami oraz dłuższym czasem trwania całego postępowania.  

Przy poszukiwaniu odpowiedniego urzędu rejestracyjnego należy zachować ostrożność, ponieważ zdarzają się nieuczciwe firmy, podszywające się pod oficjalne organizacje zastrzegające znaki towarowe. Nie daj się naciągnąć i skorzystaj z pomocy rzecznika lub kancelarii brandingowej brandelaw.pl

 

Często zadawane pytania

Jak zastrzec znak towarowy?

Aby uzyskać prawo ochronne na znak towarowy należy złożyć poprawnie sporządzony wniosek do odpowiedniego urzędu. W Polsce jest nim Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, natomiast w Europie Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Więcej o zastrzeżeniu znaku dowiesz się tutaj.

Jaką nazwę firmy można zastrzec?

Na początku należy zaznaczyć, że nie każdą nazwę można zastrzec jako znak towarowy. Aby nazwa mogła zostać zastrzeżona musi spełniać konkretne wytyczne podyktowane przez urząd patentowy. To właśnie ekspert występujący w imieniu urzędu patentowego sprawdza poprawność złożonego wniosku i analizuje znak pod kątem występowania przeszkód w rejestracji znaku ( tzw. bezwzględne przesłanki rejestracji znaku towarowego). Aby Twoja nazwa firmy mogła uzyskać prawo ochronne używaj nazw unikalnych, abstrakcyjnych, oryginalnych i pamiętaj unikaj bezwzględnych przesłanek odmowy rejestracji znaku towarowego. Dokładne informacje jakich nazw nie można zastrzec dowiesz się klikając tutaj

Kto może zastrzec znak towarowy?

O zastrzeżenie znaku towarowego można ubiegać się samemu lub skorzystać z pomocy wybranego przez siebie pełnomocnika. Tym pełnomocnikiem może być rzecznik patentowy lub specjalista firmy brandingowej. Zastrzeżenie znaku towarowego osobiście wiąże się z koniecznością posiadania podstawowej wiedzy z zakresu prawa własności przemysłowej oraz procedur rejestracji znaku. Aby zaoszczędzić czas poświęcony na przygotowaniu znaku do rejestracji możesz zwrócić się o pomoc do wykwalifikowanego eksperta, który przygotuje za Ciebie wszelkie formalności związane z zastrzeżeniem Twojej nazwy.

Co to jest Klasyfikacja Nicejska?

Klasyfikacja Nicejska składa się 45 kategorii. Jest to system, który jest pogrupowany na 34 klas towarowych i 11 klas usługowych. Poprawnie dokonana klasyfikacja jest ważnym elementem, który decyduje o rejestracji znaku towarowego jak również o późniejszej ochronie. Wybierając klasy wskaż te, w których faktycznie będziesz działać, aby zapobiec wygaśnięciu znaku. Ale podczas wyboru klasy myśl przyszłościowo, ponieważ da Ci to możliwość rozszerzenia działalności w późniejszym czasie. Więcej na tema Klasyfikacji Nicejskiej dowiesz się klikając tutaj.

Podobne wpisy

Nazwa dla firmy zajmującej się rękodziełem-image

Nazwa dla firmy zajmującej się rękodziełem

Nazwa dla produktu-image

Nazwa dla produktu

Ile kosztuje zastrzeżenie znaku towarowego w Polsce?-image

Ile kosztuje zastrzeżenie znaku towarowego w Polsce?

Prosty sposób na nazwę Twojej firmy
Setki nazw z wolną domeną internetową, gotowe do rejestracji jako znak towarowy ®.
Wybierz nazwę, rozpocznij swój biznes.
f
facebook