// // //

Poznaj wybrane historie naszych klientów

Każda jest nieco inna. Każda kończy się tak samo.
Biznes rozwija się, a klienci odnoszą sukces.

DELEGATE

Nazwa dla firmy informatycznej

Projekt powstał na zlecenie firmy informatycznej, która chciała przeprowadzić rebranding swojej marki. Dotychczasowa nazwa spółki Informatyka Sp. z o.o. była mało odróżniająca i utrudniała funkcjonowanie na rynku. 

Słowo DELEGATE występuje w języku angielskim i oznacza przekazywanie, delegowanie uprawnień, kompetencji komuś. Firma informatyczna przejmuje pewne kompetencje swojego klienta i wspiera go w określonych procesach w przedsiębiorstwie.

DELEGAT IT to z kolei przekaz znaczeniowy - DELEGUJ TO, przy czym IT ma podwójne znaczenie - zarówno IT jako TO jak również IT jako INFORMATYKA.

Nazwa DELEGATE jest więc w tym wypadku nie tylko przykładem zmiany nazwy firmy ale i sposobu komunikacji firmy ze swoim otoczeniem biznesowym. Co więcej, slogan marki podkreśla kompetencje i unikalne doświadczenie firmy - INNOWACJE SĄ W CENIE.

Logo stworzone przez naszą kancelarię przedstawiliśmy poniżej.    

 

DELEGATE DELEGATE DELEGATE
znajdź teraz swoją nazwę
f
facebook