Nazwa firmy jako zastrzeżony znak towarowy

Jeżeli stworzyliśmy chwytliwą nazwę firmy i zależy nam na jej utrzymaniu i ochronie, warto zarejestrować takie oznaczenie jako znak towarowy. Kiedy nazwa firmy będzie znakiem towarowym? Jak zastrzec nazwę i logo firmy jako znak towarowy? Odpowiedzi znajdziesz w poniższym artykule.

ochrona znaku towarowego

Źródło: Fotolia.com

 

Zabezpiecz nazwę dla swojej firmy

Przedsiębiorcy wkładają dużo wysiłku w promocję swojego biznesu i ponoszą duże koszty marketingowe po to, aby nazwa ich firmy stała się jak najbardziej rozpoznawalna i była kojarzona jak najbardziej pozytywnie. Wysiłki te jednak mogą zostać zaprzepaszczone, jeżeli nie chronisz prawnie swojej nazwy. Wtedy nieuczciwa konkurencja może wykorzystać renomę Twojej firmy i zacząć wypuszczać swoje produkty lub usługi pod taką samą lub bardzo podobną nazwą przejmując Twoich klientów przez wprowadzenie ich w błąd. Jeżeli odpowiednio nie zadbasz o swoje interesy, może skończyć się to długotrwałym procesem bez gwarancji wygranej. Sposobem na najszersze zabezpieczenie tej kwestii jest zastrzeżenie nazwy firmy jako znaku towarowego. Wielu przedsiębiorców korzysta już z tej opcji. Biorąc pod uwagę Urząd Patentowy RP, zarejestrowanych jest tam ponad 600 000 słownych znaków towarowych. Co to jest znak towarowy? Dlaczego przedsiębiorcy rejestrują nazwę firmy? Odpowiedzi znajdziesz w dalszej części artykułu. 


Kiedy nazwa firmy będzie znakiem towarowym?

Zastrzeżenie nazwy firmy polega na zgłoszeniu tej nazwy do rejestracji jako znak towarowy. Znak towarowy (ang. trademark) umożliwia szybką identyfikację danego produktu lub usługi jako pochodzącego od konkretnego przedsiębiorcy. Oznacza to, że znakiem towarowym jest każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli to oznaczenie ma na celu odróżnianie towarów i usług jednej firmy od towarów i usług innej firmy. 
Najczęściej znaki towarowe występują w formie wyrazu, logo, rysunku, symbolu, sloganu reklamowego. Znakami towarowymi mogą również być opakowania, melodie, kolory a nawet zapachy. W praktyce osoby prowadzące biznes najczęściej zastrzegają nazwę swojej firmy oraz jej logo. Dlatego też można spotkać się z potocznym określeniem znaku towarowego jako „znak firmowy”, „znak handlowy” lub „logo”.


Na czym polega zastrzeżenie nazwy firmy?

Zastrzeżenie nazwy firmy polega na zgłoszeniu i zarejestrowaniu jej we właściwym urzędzie ds. własności przemysłowej. W Polsce ochroną znaków towarowych zajmuje się Urząd Patentowy RP. Otrzymanie ochrony nazwy firmy następuje po dokonaniu zgłoszenia, następnie badaniu zgłoszenia przez Urząd Patentowy i wniesieniu opłaty za ochronę. Prawo ochronne znaku towarowego trwa 10 lat i może być przedłużane na następne 10 letnie okresy ochronne.
Nazwę swojej firmy możesz chronić nie tylko na terytorium Polski, ale również na terenie innych państw, jeżeli planujesz działać na zagranicznych rynkach.

Ochronę znaku towarowego za granicą można uzyskać zastrzegając go w wybranym kraju za pośrednictwem systemu rejestracji znaków towarowych w tym państwie lub zastrzegając znak jednocześnie w wielu krajach za pośrednictwem międzynarodowych systemów rejestracji znaku towarowego. Jednym z takich systemów, do których należy Polska, jest system działający w ramach Unii Europejskiej. W tym przypadku znak towarowy zastrzega się w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i dzięki temu uzyskuje się ochronę nazwy firmy na obszarze całej Unii Europejskiej. 

 

rejestracja znaku towarowego

Źródło: Fotolia.com


Po co rejestrować nazwę firmy jako znak towarowy?

O czym była już mowa, zastrzeżenie znaku towarowego może dać Ci gwarancję, że kiedy Twój produkt lub usługa zdobędzie uznanie i renomę wśród klientów żaden z Twoich konkurentów nie zacznie sprzedawać swoich produktów lub usług pod Twoją nazwą. A nawet jeżeli zacznie to robić – będziesz miał możliwość pozwania Twojej nieuczciwej konkurencji do sądu oraz uzyskania odszkodowania. Dzieje się tak dlatego, że prawo ochronne na znak towarowy pozwala na wyłączne używanie zarejestrowanego oznaczenia na terytorium objętym ochroną. Dzięki zastrzeżeniu nazwy firmy stajesz się wyłącznym właścicielem prawa do używania tej nazwy.

 

Często zadawane pytania

Jak chronić nazwę firmy?

To, że wybierzesz nazwę dla swojej marki, która będzie unikatowa i abstrakcyjna nie wystarczy aby ją chronić na rynku. Aby nie zmarnować włożonej pracy, pieniędzy i czasu poświęconego na budowę Twojej marki należy starać się o rejestrację znaku towarowego. Uzyskanie prawa ochronnego daje Ci swobodę na korzystanie ze znaku, którego stałeś się oficjalnym właścicielem. W momencie zastrzeżenia znaku otrzymujesz narzędzie, które możesz użyć kiedy zauważysz, że Twoja konkurencja nie działa fair play. Więcej na tema jak chronić nazwę firmy przeczytasz tutaj.

Kiedy nazwa staje się znakiem?

Uzyskanie prawa ochronnego wiąże się z złożeniem wniosku do odpowiedniego urzędu patentowego. Proces rejestracyjny w Polsce trwa to ok 6-7 miesięcy. Jeżeli natomiast chcemy zarejestrować znak, który będzie obowiązywał we wszystkich krajach Unii Europejskiej proces potrwa ok 5-6 miesięcy. Finalnym etapem tego procesu jest wydanie przez urząd decyzji o udzielenie bądź odmowie uzyskania prawa ochronnego na znak i to właśnie wtedy możemy mówić, że Twoja nazwa (logo) została zastrzeżonym znakiem towarowym. 

Jak zastrzec nazwę firmy?

Aby zastrzec nazwę (logo) firmy należy złożyć odpowiednio uzupełniony formularz we właściwym urzędzie. W Polsce jest nim Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP), w krajach Unii Europejskiej jest nim Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), natomiast jeżeli chcesz uzyskać międzynarodową ochronę znaku należy wybrać Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO). Prawo ochronne trwa 10 lat i może być przedłużane na następny okres. Zakres ochrony jest uzależniony od tego do jakiego urzędu się zgłosisz. Jeżeli jest to UPRP ochrona obowiązuje na całym terytorium kraju, natomiast jeżeli jest to  EUIPO to ochrona Twojego znaku rozciąg się na teren wszystkic państw członkowskic Unii Europejskie.

Podobne wpisy

Nazwa dla firmy transportowej-image

Nazwa dla firmy transportowej

Nazwa dla firmy dekarskiej-image

Nazwa dla firmy dekarskiej

Jak nazwać firmę handlową-image

Jak nazwać firmę handlową

Prosty sposób na nazwę Twojej firmy
Setki nazw z wolną domeną internetową, gotowe do rejestracji jako znak towarowy ®.
Wybierz nazwę, rozpocznij swój biznes.
f
facebook