Nazwa firmy jako zastrzeżony znak towarowy

Jeżeli stworzyliśmy chwytliwą nazwę firmy i zależy nam na jej utrzymaniu i ochronie, warto zarejestrować takie oznaczenie jako znak towarowy. Kiedy nazwa firmy będzie znakiem towarowym? Jak zastrzec nazwę i logo firmy jako znak towarowy? Odpowiedzi znajdziesz w poniższym artykule.

ochrona znaku towarowego

Źródło: Fotolia.com

 

Zabezpiecz nazwę dla swojej firmy

Przedsiębiorcy wkładają dużo wysiłku w promocję swojego biznesu i ponoszą duże koszty marketingowe po to, aby nazwa ich firmy stała się jak najbardziej rozpoznawalna i była kojarzona jak najbardziej pozytywnie. Wysiłki te jednak mogą zostać zaprzepaszczone, jeżeli nie chronisz prawnie swojej nazwy. Wtedy nieuczciwa konkurencja może wykorzystać renomę Twojej firmy i zacząć wypuszczać swoje produkty lub usługi pod taką samą lub bardzo podobną nazwą przejmując Twoich klientów przez wprowadzenie ich w błąd. Jeżeli odpowiednio nie zadbasz o swoje interesy, może skończyć się to długotrwałym procesem bez gwarancji wygranej. Sposobem na najszersze zabezpieczenie tej kwestii jest zastrzeżenie nazwy firmy jako znaku towarowego. Wielu przedsiębiorców korzysta już z tej opcji. Biorąc pod uwagę Urząd Patentowy RP, zarejestrowanych jest tam ponad 600 000 słownych znaków towarowych. Co to jest znak towarowy? Dlaczego przedsiębiorcy rejestrują nazwę firmy? Odpowiedzi znajdziesz w dalszej części artykułu. 


Kiedy nazwa firmy będzie znakiem towarowym?

Zastrzeżenie nazwy firmy polega na zgłoszeniu tej nazwy do rejestracji jako znak towarowy. Znak towarowy (ang. trademark) umożliwia szybką identyfikację danego produktu lub usługi jako pochodzącego od konkretnego przedsiębiorcy. Oznacza to, że znakiem towarowym jest każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli to oznaczenie ma na celu odróżnianie towarów i usług jednej firmy od towarów i usług innej firmy. 
Najczęściej znaki towarowe występują w formie wyrazu, logo, rysunku, symbolu, sloganu reklamowego. Znakami towarowymi mogą również być opakowania, melodie, kolory a nawet zapachy. W praktyce osoby prowadzące biznes najczęściej zastrzegają nazwę swojej firmy oraz jej logo. Dlatego też można spotkać się z potocznym określeniem znaku towarowego jako „znak firmowy”, „znak handlowy” lub „logo”.


Na czym polega zastrzeżenie nazwy firmy?

Zastrzeżenie nazwy firmy polega na zgłoszeniu i zarejestrowaniu jej we właściwym urzędzie ds. własności przemysłowej. W Polsce ochroną znaków towarowych zajmuje się Urząd Patentowy RP. Otrzymanie ochrony nazwy firmy następuje po dokonaniu zgłoszenia, następnie badaniu zgłoszenia przez Urząd Patentowy i wniesieniu opłaty za ochronę. Prawo ochronne znaku towarowego trwa 10 lat i może być przedłużane na następne 10 letnie okresy ochronne.
Nazwę swojej firmy możesz chronić nie tylko na terytorium Polski, ale również na terenie innych państw, jeżeli planujesz działać na zagranicznych rynkach.

Ochronę znaku towarowego za granicą można uzyskać zastrzegając go w wybranym kraju za pośrednictwem systemu rejestracji znaków towarowych w tym państwie lub zastrzegając znak jednocześnie w wielu krajach za pośrednictwem międzynarodowych systemów rejestracji znaku towarowego. Jednym z takich systemów, do których należy Polska, jest system działający w ramach Unii Europejskiej. W tym przypadku znak towarowy zastrzega się w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) i dzięki temu uzyskuje się ochronę nazwy firmy na obszarze całej Unii Europejskiej. 

rejestracja znaku towarowego

Źródło: Fotolia.com


Po co rejestrować nazwę firmy jako znak towarowy?

O czym była już mowa, zastrzeżenie znaku towarowego może dać Ci gwarancję, że kiedy Twój produkt lub usługa zdobędzie uznanie i renomę wśród klientów żaden z Twoich konkurentów nie zacznie sprzedawać swoich produktów lub usług pod Twoją nazwą. A nawet jeżeli zacznie to robić – będziesz miał możliwość pozwania Twojej nieuczciwej konkurencji do sądu oraz uzyskania odszkodowania. Dzieje się tak dlatego, że prawo ochronne na znak towarowy pozwala na wyłączne używanie zarejestrowanego oznaczenia na terytorium objętym ochroną. Dzięki zastrzeżeniu nazwy firmy stajesz się wyłącznym właścicielem prawa do używania tej nazwy.

Podobne wpisy

Wybór nazwy domeny-image

Wybór nazwy domeny

Zbieramy na cycki, nowe fryzury i dragi -image

Zbieramy na cycki, nowe fryzury i dragi

Ile kosztuje zastrzeżenie znaku towarowego w UE?-image

Ile kosztuje zastrzeżenie znaku towarowego w UE?

Prosty sposób na nazwę Twojej firmy

Setki nazw z wolną domeną internetową, gotowe do rejestracji jako znak towarowy ®.
Wybierz nazwę, rozpocznij swój biznes.

f
facebook