Czym się różni oznaczenie R od TM?

W dzisiejszych czasach nie ulega wątpliwości, że znak towarowy należy chronić. Jest to szalenie ważne, bo znak towarowy to realna wartość każdego przedsiębiorstwa, a brak ochrony może utrudnić działanie i dalszy rozwój firmy. Często się zdarza, że przy oznaczeniach firm i produktów widnieją tajemnicze znaczki, m.in. R w kółku i TM. Nie każdy biznesmen wie, co one oznaczają, a przede wszystkim, jakie korzyści przynoszą. Postaramy się przystępnie wyjaśnić tę kwestię.

Znaczenie znaku ochronnego R

Szukając odpowiedzi na pytanie, co oznacza ten symbol, możesz się natknąć na wiele objaśnień, a najczęściej przeczytamy, że R w kółku oznacza produkt oryginalny lub zarezerwowany (ang. reserved). Oba wyjaśnienia wprowadzają w błąd. 

R pochodzi od angielskiego słowa registered, czyli zarejestrowany znak towarowy w Urzędzie Patentowym lub innym organie państwowym, zajmujący się ochroną własności intelektualnej.

 

Czym różni się R od TM?

 

Dzięki rejestracji znak towarowy podlega szczególnej ochronie prawnej, wynikającej z ustawy o prawie własności przemysłowej, która przewiduje karę grzywny dla osoby posługującej się danym znakiem towarowym, nieupoważnionej do korzystania z niego. W takiej sytuacji, uprawniony, może domagać się odszkodowania.

Niestety, korzystanie ze znaku ochronnego, jakim jest R w kółku przy niezarejestrowanym znaku towarowym również podlega karze grzywny. Dlatego, jeżeli posługujesz się znakiem ochronnym, a Twój znak towarowy dopiero czeka na zastrzeżenie, zalecamy usunąć oznaczenie.

Ciekawe jest, że decyzję o umieszczeniu znaku ochronnego przy znaku towarowym podejmuje właściciel chronionej nazwy lub loga – od jego woli zależy, czy R w kółku będzie, czy też nie. Jeżeli nie ma znaku ochronnego, to wcale nie oznacza, że znak towarowy nie jest zarejestrowany. Aby sprawdzić, czy znak rzeczywiście jest chroniony, można skorzystać z ogólnodostępnych wyszukiwarek zarejestrowanych znaków towarowych. 

Ze swojej strony zalecamy umieszczenie R w kole – dzięki temu konkurencja będzie jasno wiedziała, że konkretny znak towarowy jest zastrzeżony, a jego właściciel zna swoje prawa i w razie potrzeby podejmie odpowiednie kroki prawne.

 

Znaczenie znaku ochronnego TM

Ten znak jest również powszechnie znany, jednak jego znaczenie już mniej. TM to skrót angielskiego trade mark, czyli znak towarowy

Czym różni się R od TM?

W porównaniu z R, ten znak ochronny pokazuje, że konkretna nazwa lub logo firmy są znakiem towarowym. Może to niektórych rozczarować, ale symbol TM sam w sobie nie zapewnia żadnej szczególnej ochrony prawnej. Przedsiębiorca nie musi dokonywać zgłoszeń czy pozwoleń, by swobodnie umieszczać takie oznaczenie przy nazwach i logo swoich produktów lub usług. Jest to niewątpliwy plus, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że konkurencja nie wie, że TM nie wnosi nic konkretnego do oznaczenia. W takim wypadku powstrzyma się od nieuczciwego działania, nieświadoma faktu że jest to jedynie zabieg wykorzystujący niewiedzę innych. 

Właściciel firmy może dowolnie umieszczać znak przy nazwach lub logo – TM tak naprawdę, pełni funkcję informacyjną, dzięki której, drugi przedsiębiorca wie, że znak jest już zajęty.

Jeżeli zdarzy się, że znak jednak zostanie naruszony, to właściciel może dochodzić swoich praw na podstawie kodeksu cywilnego lub ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – wynika to z ochrony przysługującej każdemu, kto jest właścicielem nazwy, logo lub innych oznaczeń graficznych.

Podsumowując R w kole wskazuje zarejestrowany znak towarowy, podlegający szczególnej ochronie prawnej, zastrzeżony na określonym terenie, obowiązujący przez określony czas. Za ochronę ta nalezy zapłacić. R w kółku umieszczać można jedynie przy znakach opublikowanych w bazie zastrzeżonych znaków towarowych; 

TM informuje o tym, że oznaczenie jest znakiem towarowym, może mieć znaczenie marketingowe i strategiczne, ponieważ nieświadomi klienci i konkurencja bardziej będą respektowali nazwę lub logo z tym symbolem w indeksie górnym. Używać znaku TM można bezpłatnie oraz bez potrzeby spełniania jakichkolwiek wymagań formalnych.

Mamy nadzieję, że pozornie zawiła kwestia znaków ochronnych jest teraz jasna. Pamiętaj, że kwestia ochrony znaku towarowego jest bardzo istotna, aby bezpiecznie budować markę.

 

Często zadawane pytania

Jakie jest znaczenie symbolu R w kółeczku?

Umieszczenie symbolu R przy znaku oznacza, że nazwa została zastrzeżona w odpowiednim urzędzie patentowym. Zakazane jest używanie tego symbolu przy nazwach, które nie zostały zarejestrowane. Prawo własności przemysłowej określa, że za niepoprawne stosowanie symbolu przewidziane są kary finansowe. Warto dodać, że to od przedsiębiorcy, który posiada już zarejestrowany znak, zależy czy będzie używał tego oznaczenia.

Jakie jest znaczenie znaku TM?

W tłumaczeniu znaku TM to skrót oznaczający po prostu znak towarowy. Samo w sobie oznaczenie nie zapewnia szczególnej ochrony prawnej. Można go stosować przy każdym znaku i nie jest wymagane jego zarejestrowanie w urzędzie patentowym. 

Jaka jest różnica pomiędzy R w kółeczku a TM?

Symbol R w kółeczku wskazuje jednoznacznie, że znak został zastrzeżony w urzędzie patentowym i jest chroniony na określonym terytorium i przez określony czas. Za taką ochronę należy zapłacić ale dzięki temu jest opublikowany w bazie zastrzeżonych znaków towarowych. Natomiast TM oznacza, że dane oznaczenie jest znakiem towarowym. Używanie tego znaku jest bezpłatne i nie wymaga aby podczas jego stosowania znak musiał spełniać jakiekolwiek warunki formalne. Więcej na temat używanie symbolu R w kółeczku i TM znajdziesz tutaj.

Podobne wpisy

Nazwa dla firmy-image

Nazwa dla firmy

Jeśli małżeństwo to tylko z Apart, czyli historia marki-image

Jeśli małżeństwo to tylko z Apart, czyli historia marki

Nazwy dla firm hydraulicznych oraz wodno-kanalizacyjnych-image

Nazwy dla firm hydraulicznych oraz wodno-kanalizacyjnych

Prosty sposób na nazwę Twojej firmy
Setki nazw z wolną domeną internetową, gotowe do rejestracji jako znak towarowy ®.
Wybierz nazwę, rozpocznij swój biznes.
f
facebook