Ile kosztuje zastrzeżenie znaku towarowego w Polsce?

Koszty rejestracji znaku towarowego, to stosunkowo niewielka kwota jak na rodzaj ochrony, którą się otrzymuje, obejmowane terytorium oraz czas trwania. Biorąc jednak pod uwagę, że wnioskującymi o ochronę, są bardzo często firmy z sektora MŚP, warto wiedzieć, z jakimi kosztami powinieneś się liczyć zastrzegając znak towarowy w Polsce.

„Co, jak i gdzie” zastrzegania znaku w Polsce

W biznesie, jedną z najważniejszych cech, jakimi powinien się odznaczać przedsiębiorca, to przewidywalność. Z jednej strony chodzi o intuicję, by podejmować właściwe decyzje, z drugiej zaś o racjonalne planowanie budżetu, oparte na sprawdzonych danych. Dowiedz się, jaki budżet będziesz musiał zainwestować w ochronę swojej marki. Zanim przedstawimy wykaz wszystkich kosztów ponoszonych przy rejestracji znaku w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej (UPRP) skupmy się na tym, co, jak i gdzie właściwie rejestrujemy.

Ile kosztuje zastrzeżenie znaku towarowego w Polsce?

Na początek odpowiemy na pytanie, co to jest zastrzeżony znak towarowy. Jest to znak, który po spełnieniu określonych wymagań prawnych i formalnych, po opłaceniu odpowiednich opłat, oraz po pozytywnym przejściu przez proces rejestracyjny, uzyskał szczególną ochronę prawną. Każdy zarejestrowany krajowy znak towarowy jest opublikowany w Wiadomościach Urzędu Patentowego oraz bazie znaków dostępnej dla każdego użytkownika online. Podstawowe cechy ,które powinien spełniać znak towarowy to forma graficzna (napis, obraz) oraz zdolność odróżniająca (w tej samej branży nie powinny funkcjonować dwa takie same lub bardzo podobne oznaczenia tych samych produktów lub usług).

Ochrona zastrzeżonego, krajowego znaku towarowego w Polsce jest ważna przez 10 lat na terenie całego kraju, w odniesieniu do wskazanych we wniosku klas towarowych.

Jak zarejestrować znak towarowy? W pierwszej kolejności stwórz go i upewnij się, że spełni wszystkie wymagania stawiane przez polskie prawo własności przemysłowej oraz jest zgodny z przyjętymi obyczajami społecznymi. Przygotuj dokumentację zgłoszeniową i wybierz formę złożenia wniosku. Zgłoszenia możesz dokonać osobiście, w siedzibie urzędu lub wysłać papiery faksem i pocztą. Możesz skorzystać również z internetowego formularza dostępnego na stronie UPRP i dokonać zgłoszenia online.

Miejscem, gdzie możesz zastrzec krajowy znak towarowy jest Warszawa. Jeżeli zechcesz, możesz udać się samodzielnie do siedziby organizacji, jednak przedsiębiorcy znacznie częściej decydują się na drogę korespondencyjną. Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej rejestruje nazwy i loga firm, których ochrona obowiązuje przez 10 lat na terenie całego kraju. 

Koszt zastrzeżenia krajowego znaku towarowego w UPRP

Koszty rejestracji znaku towarowego w Polsce dzielą się na dwie podstawowe kategorie. Opłaty jednorazowe za zgłoszenie, które – jak sama nazwa wskazuje – ponosimy tylko raz, oraz opłaty okresowe, które należy uiszczać co dekadę, w celu przedłużenia ochrony znaku.

Opłaty jednorazowe:

400 PLN – koszt zgłoszenia znaku towarowego (w jednej klasie towarowej, formularzem online) lub;

450 PLN – koszt zgłoszenia znaku towarowego (w jednej klasie towarowej, drogą tradycyjną);

120 PLN – dopłata za każdą klasę powyżej jednej podstawowej, jeżeli znak ma obejmować ochroną więcej klas;

100 PLN - dopłata za wniosek o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa.

90 PLN - opłata za publikację zarejestrowanego znaku towarowego w WUP.

Opłaty okresowe:

400 PLN – opłata za przedłużenie ochrony każdej z klas;

200 PLN – opłata za złożenie wniosku o przedłużenie prawa ochronnego na krajowy znak towarowy.

Ile kosztuje zastrzeżenie znaku towarowego w Polsce?

Przy założeniu, że rejestrowany znak, ochroną miałby obejmować jedną wybraną klasę towarów lub usług, zapłacisz za jego ochronę Urzędowi Patentowemu 940 PLN.

Planując budżet niezbędny, by zastrzec znak towarowy w polskim Urzędzie Patentowym, weź również pod uwagę koszty dodatkowe. Chodzi tu głównie o koszty transportu, korespondencji, pośrednictwa lub przedstawicielstwa a także badań i modyfikacji znaku, koniecznych, by znak towarowy przeszedł przez proces rejestracyjny. Być może uważasz, że koszty są zbyt wysokie w porównaniu do tego, co otrzymasz w zamian. Zwróć jednak uwagę, że ochrona znaku będzie przybierała na znaczeniu wraz z rozwojem Twojego biznesu. Już teraz zadbaj, by nikt nie zniweczył Twojej pracy włożonej w promocję marki.

Nazwa firmy jako zastrzeżony znak towarowy-image

Nazwa firmy jako zastrzeżony znak towarowy

Chciałbyś chronić nazawę swojej firmy? Zarjestruj ją jako znak towarowy! Co to jest znak towarowy? Jakie korzyści płyną z zastrzeżenia nazwy firmy jako znaku towarowego? Dowiesz się czytając ten artykuł.

czytaj więcej
Nazwy dla firm marketingowych i reklamowych-image

Nazwy dla firm marketingowych i reklamowych

Jeśli zastanawiasz się, jak nazwać własną firmę, to w tym artykule znajdziesz wiele wskazówek nazewniczych. Pamiętaj, że nazwa jest elementem wyróżniającym przedsiębiorstwo wśród konkurencji, więc warto zadbać, aby była oryginalna i skuteczna. Dzięki informacjom zawartym w artykule dowiesz się, jak tego dokonać.

czytaj więcej
Jak nazwać firmę handlową-image

Jak nazwać firmę handlową

Jeśli chcesz założyć własną firmę, na pewno zastanawiasz się jak ją nazwać. Ten artykuł zawiera kilka istotnych wskazówek, o których warto wiedzieć przy tworzeniu nazwy dla firmy handlowej.

czytaj więcej

Prosty sposób na nazwę Twojej firmy

Setki nazw z wolną domeną internetową, gotowe do rejestracji jako znak towarowy ®.
Wybierz nazwę, rozpocznij swój biznes.

f
facebook